Sundbys Historia - Text
Trakten kring Sundby gård har historiska rötter ända tillbaka till järnåldern. Fynd tyder på att det kan ha funnits en boplats i området för omkring 4500 år sedan. De människor som bodde här tillhörde fångstfolket och livnärde sig på jakt och fiske.

Sidavskiljare

Namnet Sundby finner man första gången i en skrift från 1300-talet. På den tiden hade adelssläkten Svart sitt säte på Gladö som ligger omedelbart söder om Sundby...På 1600-talet flyttade man till det mer idylliska läget vid sjön Orlången.
  Huvudbyggnad nedbrunnen 1941
 
 

Vid mitten av 1700-talet startade bygget av Sundby gårds vackra huvudbyggnad i typisk herrgårdsstil. Det var en pampig byggnad i två våningar med 25 rum.

Huset brann dock ned till grunden en julnatt 1941. Det som finns kvar idag av den ursprungliga gården är ekonomibyggnaden med stall och ladugård (Sundby Ridskola) och arbetarbostaden (Sundby Konferens).

I modern tid upplevde Sundby några goda år i början av seklet. Till ägorna hörde 1600 tunnland varav 200 åkermark. Ladugården inrymde ett 90-tal kreatur och levererade 500 liter mjölk om dagen. Under en period fanns det också en räv-och minkfarm på gården. Man kan alltjämt se rester av farmen i strövområdet bortåt Ebbadal.

 

Sundby gård köptes 1950 av Huddinge Kommun, som på 70-talet förvandlade det gamla lantbrukssäteriet på 80 ha till ett friluftsområde för alla Huddingebor. Det invigdes 1971 och blev snabbt populärt. De årliga Sundbydagarna, arrangerade av arbetaranknutna folkrörelser i Huddinge, lockade folk från hela stockholmsregionen.

Dessförinnan hade det funnits många mer eller mindre fantasifulla planer för området. En av dem var anläggandet av ett zoo på 60-talet. Stockholm Zoo AB ville bygga en exotisk djurpark med giraffer, elefanter, tigrar, lejon, apor och fåglar. Planerna avstyrdes i sista stund och en damm och en kinainspirerad bro är allt som minner om det storslagna projektet.

  Växthuset på Sundby
 

Sedan årsskiftet 95/96 är det Tomtberga Fastigheter, som äger och förvaltar mark och byggnader. Man kommer att rusta upp området med varlig hand och underhålla de kulturella värden som finns på Sundby Gård.

Sidavskiljare Ett stort tack till alla som hjälpt oss att finna information om Sundbys gamla anor...
och ett speciellt tack till Huddinge Hembygdsförening.


Med dessa ord vill vi, familjen Pettersson, tacka för de nära 25 år som vi verkade på Sundby Gård.
Önskar Du komma i kontakt med fam. Pettersson, kanske av affärs- och/eller av personliga skäl,
skicka ett meddelande till: info@sundbywardshus.se.


 
Before I begin a longer conversation on breitling replica uk this topic, I want to make it clear that there are some rather compelling reasons why watch makers do not make estimates on hublot replica accuracy or how well their timepieces will perform – and I'll get to that in more detail a bit later. Nevertheless, in an industry where things like "chronometry and rolex replica isochronism" (and related concepts) are discussed all the time in rolex replica sale marketing materials, shouldn't watchmakers take a bit more responsibility and simply share what all of these cool terms and technical replica watches sale innovations they keep talking about actually do in the real world? In other words, should more rolex replica sale watch companies who allude to the fact that their timepieces are especially accurate actually go so far as to back up their claims?